Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біблійна історія та християнська етика в освітньому просторі України», яка відбудеться 3 лютого 2017 року на території монастиря «Свято-Покровська Голосіївська Пустинь» в м. Києві

13 декабря 2016, 15:44, Киев

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого

Митрополита Київського і всієї України ОНУФРІЯ

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ ТА ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАІЇНИ»

3 лютого 2017 року, п'ятниця

ПРОГРАМА

Місце проведення: Актова зала Монастиря «Свято-Покровська Голосіївська Пустинь». ( м. Київ-41, вул. Полковника Затєвахіна, 14). Їхати: від метро «Голосіївська» до монастиря кожні півгодини ходить монастирський автобус.

9.00 – 10.00 – Реєстрація учасників.

10.00 – 12.00 – Пленарне засідання.

12.00 – 13.00 – Обід.

13.00 – 16.30 – Робота в секціях.

16.30 – 17.00 – Підбиття підсумків та закриття конференції. Від'їзд учасників.

Робота в секціях буде проходити за такими напрямками:

Секція 1. Викладання курсу «Біблійна історія та християнська етика» та інших духовно-моральних курсів у середніх школах України: досвід та перспективи.

Секція 2. Проблематика підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів для викладання предметів духовно-морального змісту.

Секція 3. Розвиток системи дошкільного та позашкільного духовно-морального виховання (духовно-просвітницькі центри, гурткова робота; художні, спортивні та музичні об'єднання; недільні школи тощо).

Робочі мови конференції — українська, російська.

Виступ на пленарному засіданні відбувається тільки за запрошенням Оргкомітету. Бажаючі виступити в секційних засіданнях із повідомленнями чи доповідями мають в обов'язковому порядку подати до оргкомітету тези або повний текст виступу не пізніше 20 січня 2017 року.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді й повідомлення у випадку їхньої невідповідності темі конференції, порушення норм християнської етики та в інших випадках. Без попереднього ознайомлення Оргкомітету із тезами доповіді чи повідомлення учасник не допускається до виступу. Якщо Ви бажаєте виступити з доповіддю або повідомленням, просимо надсилати тези в електронному вигляді на нашу електронну адресу або факсом.

Організаційний комітет забезпечує учасників обідом. Проживання та проїзд — коштом учасників або організації, яка їх направляє.

Адреса для листування: Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства УПЦ (примітка «Конференція»), вул. Лаврська, 15, корпус 70-А, м. Київ-15, 01015, Україна.

Електронна адреса: bixe2017@ukr.net

Форма заявки та докладна інформація розміщені на сайті Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства УПЦ www. rokim.org.ua

Довідки за телефоном: (044) 255 12 34 т/ф: (044) 280 48 59

(секретар Синодального відділу Ірина Петрівна Ковальчук)

ОРГКОМІТЕТ


ОРГКОМІТЕТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ ТА ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАІЇНИ»

3 лютого 2017 р., м. Київ

АНКЕТА УЧАСНИКА

(прохання заповнювати анкету друкованими літерами від руки або з використанням технічних засобів)

Сан (для духовенства)_______________________________________________________________

Прізвище: _________________________________________________________________________

Ім'я _______________________________________________________________________________

По батькові ________________________________________________________________________

Дата народження «_____» ________________ 19____ р.

Освіта світська _____________________________________________________________________

Освіта духовна _____________________________________________________________________

Вчений ступінь, звання ______________________________________________________________

Членство в творчих спілках __________________________________________________________

Єпархія, область ___________________________________________________________________

Повна назва місця роботи, посада (місце служіння) ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Участь у роботі секції (відмітити «+»):

Секція 1. Викладання курсу «Біблійна історія та християнська етика» та інших духовно-моральних курсів у середніх школах України: досвід та перспективи.

Секція 2. Проблематика підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів для викладання предметів духовно-морального змісту.

Секція 3. Розвиток системи дошкільного та позашкільного духовно-морального виховання (духовно-просвітницькі центри, гурткова робота; художні, спортивні та музичні об'єднання; недільні школи тощо).

Тема можливої доповіді (до 15 хвилин) або повідомлення (5 хвилин) _______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ваші пропозиції та побажання до підсумкового документу конференції _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Домашня адреса (з індексом)_________________________________________

Телефон: дом. (_____) _____________; моб. (_____) _____________; роб. (_____) _____________

Е-mail_________________________________

Підпис і прізвище _____________________________________________________________________ВИМОГИ ДО ТЕЗ (для науковців)

До розгляду беруться тексти доповідей, повідомлень і тез, що відповідають наступним вимогам і містять необхідні елементи:

назва статті (ЗАГОЛОВНИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівнювання по центру сторінки);

прізвища авторів та ініціали (для духовенства сан, ім'я, прізвище) — не більше п'яти;

назва установи, яка направляє роботу на Конференцію.

Основний текст повинен містити: вступ, зазначення мети, матеріалів і методів дослідження (якщо надаються дані власного дослідження), огляд літератури, результати дослідження та їх обговорення, висновки або підсумки, перспективи подальших розробок. Для доповідей бажані реферати об'ємом не більше 0,5 сторінки.

Публікація повинна відображати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргументовані відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті мають бути всі необхідні пояснення.

Таблиці та ілюстрації. Малюнки подаються лише в тому випадку, якщо отримані результати неможливо відобразити в таблицях. Графіка повинна мати високу чіткість, малюнки чорно-білі (відтінки сірого). Малюнки надаються в форматі *.jpg, фото, — в *.jpg або *.tiff окремими файлами і в тексті.

Список літератури оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» з нової сторінки після закінчення основного тексту публікації, без скорочень. Список авторів повинен бути складений за алфавітом (спочатку кирилицею, потім латиницею) або в порядку зазначення посилань у тексті. Посилання в тексті позначаються цифрами в квадратних дужках. У списку літератури дозволяються скорочення назв лише таких міст: К. (Київ), М. (Москва), Л. (Ленінград), Спб. (Санкт-Петербург), P. (Paris), L. (London), N.Y. (New York).

Статті або тези мають бути представлені в одному примірнику в друкованому вигляді і одному екземплярі на електронному носії (флеш-карта, CD-, DVD-диски).

Об'єм доповідей — від 6 до 10 сторінок, повідомлень — від 1 до 3 сторінок, тез — не більше 1 сторінки.

Текст доповіді, повідомлення або тез набирається в текстовому редакторі Мiсrоsoft Word 97–2007. Розмір шрифту 14 пт, основний шрифт — Times New Roman; у разі використання додаткових шрифтів вони мають бути представлені на електронному носії. Параметри абзацу: інтервал 1,5 без переносів, відступ абзацу — 1,25 см. Поля з усіх боків по 20 мм. Електронний варіант тексту має бути збережений у форматі *.doc (Microsoft Word 97–2003) або *.docx (Microsoft Word 2007). Назва файлу з текстом доповіді, виступу або тез повинна містити прізвище першого автора і перші три слова назви доповіді — все латиницею, без розділових знаків (наприклад: П. П. Іваненко. Роль і значення «Монастирської педагогіки» у формування національного менталітету. — Файл має бути названий: Ivanenko Rol' i znachennia.doc).

Прес-служба Синодального відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства Української Православної Церкви