Обратите внимание

Запрошуємо Вас взяти участь у Третьому Всеукраїнському конкурсі православних педагогів
02.06.2014, 12:10
Зміни МОН України до Типових начальних планів щодо викладання курсів духовно-морального спрямування
30.05.2014, 11:38
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! Дополнительная информация о курсе "Библейская и стория и христианская этика"
05.04.2013, 10:52
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРОВОДИТЬ ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЛЕКЦІЇ-БЕСІДИ НА БАЗІ ПНПУ ІМ. КОРОЛЕНКА
31.10.2012, 10:11
Задать интересующий вопрос и поучаствовать в обсуждении актуальных тем мы также можем в социальной сети "В КОНТАКТЕ"
16.03.2012, 13:44
РОЗПОЧАВ РОБОТУ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ З ПИТАНЬ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ
15.03.2012, 12:20
Православный спортивно-туристический клуб "КРОК"
07.02.2012, 11:26
Изменения в работе форума.
30.01.2012, 18:42

Ссылки

Полтавская Епархия Украинской Православной Церкви Мгарский монастырь. Журнал «Мгарскій колоколъ»
Православие.Ru
Молодость не равнодушна Полтавская Миссионерская Духовная Семинария
Украина Православная
Официальный сайт Казанской епархии Паломнический Центр при ОВЦС УПЦ
АПОЛОГЕТ - всеукраинский апологетический центр во имя святителя Иоанна Златоуста  

Код нашей кнопки

РЕЗОЛЮЦІЯ VІ ПОКРОВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ МІСІОНЕРСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЧИТАНЬ «СВІТЛО ВОЛОДИМИРОВОГО ХРЕЩЕННЯ КРІЗЬ ВІХИ ТИСЯЧОЛІТЬ»

31 октября 2013, 10:47, Киев

Ми, учасники VІ Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань «Світло Володимирового Хрещення крізь віхи тисячоліть», що відбулись з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира 29-31 жовтня 2013 р. у м.Києві на базі Київського інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка та Гуманітарного інституту Київського університету імені Б. Д. Грінченка, - представники церковних інституцій Української Православної Церкви, вищих духовних і світських навчальних закладів, наукових установ, громадських і релігійних організацій з України та інших країн Європи (Білорусі, Великобританіїя, Грузії, Польщі) – обговоривши питання впливу християнства на формування освітньої парадигми в Україні, подальшого викладання духовно-моральних курсів в системі шкільної та позашкільної освіти та поширення християнських духовно-культурних та сімейних цінностей у молодіжному середовищі, здійснення церковної місії у нинішніх умовах тощо, стверджуємо наступне:

1. Володимирове Хрещення та прийняття християнства стали для нашого народу початком відліку нового цивілізаційного розвитку, долучили молоду Київську державу до вищих культурних і наукових досягнень свого часу, морально сформували характер суспільства та стали підґрунтям вітчизняної культури. Виходячи з цього ми наголошуємо, що нинішньому суспільству потрібна не інкультурація християнства, а християнізація культури.

2. В сучасному світі не втрачається актуальність культивування справжніх і вічних моральних цінностей, необхідних для нормального існування суспільства, на підтримку яких завжди виступає Церква. Ми переконані, що держава у своїй політиці покликана сприяти утвердженню цих цінностей та протистояти спробам їх руйнування або заперечення.

3. Європейський напрямок розвитку українського суспільства не означає відмови від фундаментальних духовних цінностей кожної окремої нації, зокрема української, без яких неможливо зрозуміти феномен європейської культури та багатьох європейських політичних інститутів, які сформувались на християнських засадах. Тільки в тому випадку суспільство буде стабільним і розвиватиметься, якщо воно не відмовлятиметься від свого коріння і традицій, але буде ґрунтуватися на них; вірність традиції – це основа збереження самоідентичності й гарантія того, що ми не зникнемо у секуляризованому світі.

4. Світський характер держави не є перешкодою до громадського служіння Церкви у сферах освіти і науки, соціальної допомоги нужденним та благодійності, пастирської опіки військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, традиційного виховання козацтва, духовної допомоги засудженим та ув’язненим, розвитку православної місії в багатьох інших областях. Слово «світський» не означає «атеїстичний» або «антицерковний», але «громадянський», тобто рівновіддалений від релігійних та інших світоглядів або ідеологій. Саме завдяки цій нейтральності держава має можливість взаємодіяти з Українською Православною Церквою та з усіма здоровими суспільними силами як з партнерами в суспільно важливих питаннях.

5. Особливої значимості повинно набути релігійне просвітництво, подальший розвиток безперервної релігійної освіти як в освітніх установах Української Православної Церкви, так і в рамках вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах курсів «Біблійна історія та християнська етика», «Християнська етика в українській культурі» тощо, до якого потрібно залучати дітей, починаючи з дошкільного віку і протягом усіх років продовження освіти. Освіта повинна бути системою не лише надбання знань і умінь, але й виховання та духовної просвіти людини, іншими словами – системою її цілісного розвитку.

6. Розвиваючи місіонерську діяльність у сучасних умовах, варто забезпечити створення і здійснення методично грамотних, ретельно розроблених програм місіонерського служіння. Водночас будь-яка місіонерська інновація, будучи новою за формою, повинна залишатися православною по своїй суті.

7. Необхідно сприяти подальшому розповсюдженню і розвитку такої форми духовної просвіти, як гуртки з вивчення Святого Письма та популяризації цієї форми роботи в єпархіях; ініціативам з організації в єпархіях місіонерських богослужінь з поясненням символіки і змісту того, що відбувається, на доступній для розуміння мові; забезпечити підтримку місіонерів на загальноцерковному рівні.

8. Обговоривши питання, пов’язані з необхідністю подальшого поширення духовно-культурних та сімейних християнських цінностей в молодіжному середовищі, ми вносимо наступні пропозиції:

• звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України щодо відновлення у Типових навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня навчального предмета «Етика»;

• звернутися до керівництва Верховної Ради України щодо сприяння ухваленню проектів Законів України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо права релігійних організацій засновувати навчальні заклади)» (реєстр. № 2051); «Про внесення змін до деяких законів України (щодо партнерських взаємовідносин держави, школи і церкви)» (реєстр. № 2340а) та «Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес)» (реєстр № 3026).

• активізувати теми цнотливості для молодіжного середовища у проповідях, використовуючи позитивні приклади наслідків морально-християнського способу життя та негативні приклади наслідків розбещення;

• наголосити на необхідності активної участі православних священнослужителів при окормленні педагогів та учнів класів і шкіл, де запроваджено уроки «Християнської етики»;

• активно використовувати педагогічний та організаційний досвід успішних молодіжних організацій.

• просити Синодальний відділ релігійної освіти катехізації та місіонерства УПЦ звернутися до єпархіальних архієреїв, благочинних та настоятелів приходів, підкресливши важливість недільних шкіл як фундаменту для духовно-морального становлення молоді України;

• просити Голову Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства взяти під особистий контроль завершення роботи над проектом Концепції «Релігійна освіта і катехізація як головна місія Православної Церкви» для подальшого затвердження її Священним Синодом УПЦ;

• підтримати ініціативу впровадження всеукраїнського експериментального науково-педагогічного проекту «Середовище благочестя як фактор цілісного розвитку особистості в системі освіти України»;

• звернутися до Синодального відділу УПЦ у справах сім'ї та Синодального відділу з релігійної освіти, катехізації та місіонерства з проханням благословити створення при всіх парафіях парафіяльних батьківських комітетів в якості низового робочого органу в системі соціального служіння Церкви, організаційно включеного до єпархіального відділу у справах сім'ї.

Підбиваючи підсумки форуму, висловлюємо своє переконання в тому, що церковна місія в сучасному суспільстві повинна базуватися на тисячолітніх традиціях нашого народу, витоки яких нам дало Володимирове Хрещення. Головною особливістю діяльності Церкви в сучасному світі має стати творче використання накопиченого в минулі роки досвіду та підвищення професіоналізму церковних фахівців з релігійної освіти, катехізації, соціального служіння, військового і тюремного душпастирського служіння та в інших сферах церковного служіння.

Хай просвітить Господь нас, спадкоємців Володимирової купелі, світлом Своєї Божественної Премудрості!

Учасники VІ Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань.

Пресс-служба Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ1528