Обратите внимание

Запрошуємо Вас взяти участь у Третьому Всеукраїнському конкурсі православних педагогів
02.06.2014, 12:10
Зміни МОН України до Типових начальних планів щодо викладання курсів духовно-морального спрямування
30.05.2014, 11:38
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! Дополнительная информация о курсе "Библейская и стория и христианская этика"
05.04.2013, 10:52
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРОВОДИТЬ ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЛЕКЦІЇ-БЕСІДИ НА БАЗІ ПНПУ ІМ. КОРОЛЕНКА
31.10.2012, 10:11
Задать интересующий вопрос и поучаствовать в обсуждении актуальных тем мы также можем в социальной сети "В КОНТАКТЕ"
16.03.2012, 13:44
РОЗПОЧАВ РОБОТУ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ З ПИТАНЬ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО СПРЯМУВАННЯ
15.03.2012, 12:20
Православный спортивно-туристический клуб "КРОК"
07.02.2012, 11:26
Изменения в работе форума.
30.01.2012, 18:42

Ссылки

Полтавская Епархия Украинской Православной Церкви Мгарский монастырь. Журнал «Мгарскій колоколъ»
Православие.Ru
Молодость не равнодушна Полтавская Миссионерская Духовная Семинария
Украина Православная
Официальный сайт Казанской епархии Паломнический Центр при ОВЦС УПЦ
АПОЛОГЕТ - всеукраинский апологетический центр во имя святителя Иоанна Златоуста  

Код нашей кнопки

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У V ПОКРОВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ МІСІОНЕРСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЧИТАННЯХ «ДОСВІД ХРИСТИЯНСЬКОЇ СВЯТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: МИНУЛЕ І МАЙБУТНЕ»

04 сентября 2012, 14:10, Киев

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ
У V ПОКРОВСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ
МІСІОНЕРСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЧИТАННЯХ

«ДОСВІД ХРИСТИЯНСЬКОЇ СВЯТОСТІ

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: МИНУЛЕ І МАЙБУТНЕ».

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА, з 23 по 25 жовтня 2012 року в Києві відбудуться П'ЯТІ ПОКРОВСЬКІ МІЖНАРОДНІ МІСІОНЕРСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЧИТАННЯ, присвячені 20-річчю Предстоятельського служіння Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА та 10-річчю створення Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЧИТАНЬ:

Секція 1: Досвід християнської святості та його місце в розвитку вітчизняної педагогіки.

Секція 2: Сім'я та молодь – поле діяльності церковної місії.

Секція 3: Сучасна недільна школа: перспективи розвитку.

Секція 4: Церква і медицина: служіння любові.

Секція 5: Простір філософії і світ Божий.

Круглий стіл: Православні освітні проекти та перспектива їх розвитку в сучасному світі.

Відкриття Читань відбудеться 23 жовтня о 10-00 в актовому залі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка (вул. Мельникова, 36/1).

24 жовтня о 10-00 розпочнеться робота в секціях за вказаними вище напрямками.

25 жовтня о 10-00 відбудеться заключне пленарне засідання та урочисте закриття Читань.

Анкети учасників та заявки на виступи просимо надсилати до 15 жовтня 2012 року.

Робочі мови Читань — українська, російська.

Виступ на пленарних засіданнях відбувається тільки за запрошенням Оргкомітету. Бажаючі виступити в секційних засіданнях із повідомленнями чи доповідями мають в обов'язковому порядку подати до оргкомітету тези або повний текст виступу не пізніше 15 жовтня.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді й повідомлення у випадку їхньої невідповідності темі Читань, порушення норм християнської етики та в інших випадках. Без попереднього ознайомлення Оргкомітету із тезами доповіді чи повідомлення учасник не допускається до виступу.

За підсумками роботу форуму буде видано традиційну збірку наукових праць. Якщо Ви бажаєте виступити з доповіддю або повідомленням, просимо надсилати тези в електронному вигляді на нашу електронну адресу або факсом. По прибутті на Читання електронний текст доповіді слід передати до Оргкомітету (в разі, якщо текст доповіді чи повідомлення буде подано лише в друкованому варіанті, його не буде надруковано у збірці наукових праць!).

Організаційний комітет забезпечує учасників Читань щоденним обідом. Проживання та проїзд — коштом учасників або організації, яка їх направляє.

Адреса для листування: 01015, Україна, м. Київ-15, вул. Лаврська, 15, корпус 70-А, Місіонерський відділ (з обов'язковою приміткою «V Покровські читання»).

Електронна адреса: pokrov2012@i.ua

Форма заявки та докладна інформація розміщені на сайті Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства: www.rokim.org.ua

Факс: +38 044 280 48 59

Довідки за телефоном: +38 044 255 12 34 та +38 044 280 48 59


ОРГКОМІТЕТ


ВИМОГИ ДО ТЕЗ

До розгляду беруться тексти доповідей, повідомлень і тез, які відповідають наступним вимогам і містять необхідні елементи:

назва статті (ЗАГОЛОВНИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівнювання по центру сторінки);

прізвища авторів та ініціали (для духовенства сан, ім'я, прізвище) — не більше п'яти;

назва установи, яка направляє роботу на Читання.

Основний текст повинен містити: вступ, зазначення мети, матеріалів і методів дослідження (якщо надаються дані власного дослідження), огляд літератури, результати дослідження та їх обговорення, висновки або підсумки, перспективи подальших розробок. Для доповідей бажані реферати об'ємом не більше 0,5 сторінки.

Публікація повинна відображати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргументовані відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті мають бути всі необхідні пояснення.

Таблиці та ілюстрації. Малюнки подаються лише в тому випадку, якщо отримані результати неможливо відобразити в таблицях. Графіка повинна мати високу чіткість, малюнки чорно-білі (відтінки сірого). Малюнки надаються в форматі *.jpg, фото, — в *.jpg або *.tiff окремими файлами і в тексті.

Список літератури оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» з нової сторінки після закінчення основного тексту публікації, без скорочень. Список авторів повинен бути складений за алфавітом (спочатку кирилицею, потім латиницею) або в порядку зазначення посилань у тексті. Посилання в тексті позначаються цифрами в квадратних дужках. У списку літератури дозволяються скорочення назв лише таких міст: К. (Київ), М. (Москва), Л. (Ленінград), Спб. (Санкт-Петербург), P. (Paris), L. (London), N.Y. (New York).

Статті або тези мають бути представлені в одному примірнику в друкованому вигляді і одному екземплярі на електронному носії (флеш-карта, CD-, DVD-диски).

Об'єм доповідей — від 6 до 10 сторінок, повідомлень — від 1 до 3 сторінок, тез — не більше 1 сторінки.

Текст доповіді, повідомлення або тез набирається в текстовому редакторі Мiсrоsoft Word 97–2007. Розмір шрифту 14 пт, основний шрифт — Times New Roman; у разі використання додаткових шрифтів вони мають бути представлені на електронному носії. Параметри абзацу: інтервал 1,5 без переносів, відступ абзацу — 1,25 см. Поля з усіх боків по 20 мм. Електронний варіант тексту має бути збережений у форматі *.doc (Microsoft Word 97–2003) або *.docx (Microsoft Word 2007). Назва файлу з текстом доповіді, виступу або тез повинна містити прізвище першого автора і перші три слова назви доповіді — все латиницею, без розділових знаків (наприклад: П. П. Іваненко. Роль і значення «Монастирської педагогіки» у формування національного менталітету. — Файл має бути названий: Ivanenko Rol' i znachennia.doc).Оргкомітету П'ятих Покровських міжнародних

місіонерсько-просвітницьких читань


АНКЕТА УЧАСНИКА

(прохання заповнювати анкету друкованими літерами від руки або з використанням технічних засобів)


Сан (для духовенства)_______________________________________________________________

Прізвище: _________________________________________________________________________

Ім'я _______________________________________________________________________________

По батькові ________________________________________________________________________

Дата народження «_____» ________________ 19____ р.

Освіта світська _____________________________________________________________________

Освіта духовна _____________________________________________________________________

Вчений ступінь, звання ______________________________________________________________

Членство в творчих спілках __________________________________________________________

Єпархія, область ___________________________________________________________________

Повна назва місця роботи, посада (місце служіння) _____________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


Участь у роботі секції (відмітити «+»):

□ Секція 1: Досвід християнської святості та його місце в розвитку вітчизняної педагогіки.

□ Секція 2: Сім'я та молодь – поле діяльності церковної місії.

□ Секція 3: Сучасна недільна школа: перспективи розвитку.

□ Секція 4: Церква і медицина: служіння любові.

□ Секція 5: Простір філософії і світ Божий.

□ Круглий стіл: Православні освітні проекти та перспектива їх розвитку в сучасному світі.


Тема можливої доповіді (до 15 хвилин) або повідомлення (5 хвилин)Домашня адреса (з індексом)


Телефон: дом. (_____) _____________; моб. (_____) _____________; роб. (_____) _____________

Е-mail


Дата заповнення «____»____________2012 р.


Підпис і прізвище _____________________________________________________________________
Прес-служба Синодального відділу релігійної освіти, катехізації і місіонерства3533